Pendapatan 5 Angka Dengan Top Up RM80.00!!

Pengumuman oleh Tone Excel mengenai struktur plan insentif bagi Komisyen Top Up bagi tahun 2012 telah membawa satu arah baru dalam program menjana pendapatan Komuniti WOW. Pihak penganjur program rujukan ini telah mensegmenkan komisyen dengan mengujudkan 2 segmen Komisyen Top Up iaitu bagi segmen Top Up sehingga RM79.99 dan segmen Top Up RM80.00 ke atas,

Bagi segmen pertama, iaitu Komisyen Top Up sehingga RM79.00, struktur komisyen sedia ada masih kekal digunapakai iaitu sebanyak 6% bagi aras 1, 3% bagi aras 2 dan sebanyak 11% bagi Aras 3.

Bagi segmen kedua pula, iaitu Komisyen Top Up RM80.00 ke atas, struktur komisyen baru diperkenalkan iaitu sebanyak  8% bagi aras 1, 3% bagi aras 2 dan sebanyak 13% bagi Aras 3.

Langkah ini diambil bagi memperkukuhkan penggunaan Prepaid WOW dan pada masa yang sama memberikan insentif kewangan lebih tinggi kepada ahlinya. Kini, pendapatan 5 angka lebih cepat boleh dicapai oleh ahli dengan hanya merujuk 10 orang yang menggunakan Top Up bulanan sebanyak RM80.00

Kesan perubahan ini dapat dilihat melalui gambarajah dan penerangan dibawah:

Contohnya:

Jika anda sponsor seramai 10 orang di L1 (level pertama), maka setiap bulan sekiranya mereka Top UP minimum iaitu RM80.00, maka anda akan dapat:

RM80.00 x 8% x 10 orang = RM64.00

Sekiranya 10 orang sahabat anda tadi sponsor 10 sahaja, maka di L2 (level kedua) anda sudah ada 100 orang, sekiranya mereka Top UP sebanyak RM80.00 setiap bulan, maka anda akan mendapat komisyen sebanyak:

RM80.00 x 3% x 100 orang = RM240.00

Sekiranya 100 orang tadi sponsor 10 sahaja setiap seorang, maka di L3 (level tiga) anda sudah ada 1000 orang, maka komisyen anda setiap bulan jika mereka Top UP sebanyak RM80 adalah:

RM80.00 x 13% x 1000 orang = RM10,400.00

Maka jumlah keseluruhan komisyen yang akan anda perolehi adalah:

RM64.00 + RM240.00 + RM10,400 = RM10,704.00

Ya. RM10,704.00 setiap bulan!!

Saya pasti anda mahu bercakap lama di talian tanpa memikirkan tentang kos Top Up. Kini, bukan setakat kos Top Up yang akan anda lupakan, tetapi pendapatan lumayan pula menanti anda pada setiap 21hb.!!

Langkah bijak Tone Excel dan Tune Talk ini akan merangsangkan pertambahan ahli komuniti ini pada masa hadapan. Lebih ramai akan turut serta. Bagi mereka yang belum menjadi ahli, sila UPGRADE segera! Peluang sebegini unik, jangan dilepaskan!

Program mana yang memberikan anda 5 angka setiap bulan dengan hanya bercakap di handphone?

“Dream BIG and Keep It SIMPLE” 

Shares